Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep internetowy Labshop.pl prowadzony  przez Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K  (zwany dalej: „Sklepem”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych Labro LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K działalność gospodarczą pod firmą Labro LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. z siedzibą w Krakowie (30-392), przy ul. Czerwone Maki 55/25, wpisaną do KRS, NIP: 6762479493, zwana dalej Labshop.pl.
 3. Labshop.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.
 • §1 Jak zbieramy dane?
 1. Labshop.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
 3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

   
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
  3. Adres e-mail;
  4. Numer telefonu;
  5. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta.
 5. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie internetowym  Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:

   
 1. Adres e-mail;
 2. Imię i nazwisko;
 3. Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
 4. Numer telefonu;
 5. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 1. Adres e-mail;
 2. Imię i nazwisko;
 3. Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
 4. Numer telefonu;

  W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 5. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:

   
 6. Podczas korzystania ze stron internetowych Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.
 • §2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 • W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, z którą współpracuje Labshop.pl.
 1. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system PayU, Dotpay lub inne platformy płatnicze,  jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayU S.A, Dotpay lub innym platformom płatnicznym.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
 • §3 Mechanizm Cookies, Adres IP
 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Labshop.pl na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Labshop.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
 2. Labshop.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

   
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
 3. Labshop.pl wykorzystuje Cookies własne w celu:

   
 1. uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła
 2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony internetowej  Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
 2. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
 3. prezentowania opinii na stronach internetowych Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K. opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu)
 4. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 5. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. Kernetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 6. Labshop.pl wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:

   
 1. Przeglądarka Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. Kernet Explorer
 2. Przeglądarka Mozilla Firefox
 3. Przeglądarka Chrome
 4. Przeglądarka Safari
 5. Przeglądarka Opera
 6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K w zakresie stosowania plików cookies:
 8. Labshop.pl może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K. Numer IP umożliwia dostęp do Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Labshop.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 9. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K.  Labshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
 • §4 Dostęp do danych
 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Labshop.pl.
 2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 3. Labshop.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Labshop.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Labshop.pl roszczeń od danego Klienta.
 4. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Sklepie.
 • §5 Zabezpieczenia
 1. Labshop.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Labshop.pl zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe w Labshop.pl są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasło?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 4. Labshop.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
 5. Partnerzy i inne podmioty Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie Sport8 lub w e-mailach. W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: sklep@labshop.pl
 6. Wyłączenie odpowiedzialności. Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe, Sport8 nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni.
 7. Postanowienia ogólne Wszelkie spory natury prawnej rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby  LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Ochrona prywatności

Wszelkie dane umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim, w związku z tym nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych zarejestrowanych w serwisie
 

 • §6 Prawa autorskie

 
 
Copyright   LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K ( Labshop.pl ) 2020.

 1. Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Sport8 lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
 2. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to inaczej uzgodnione z Sport8.
 1. Pojedyncze dokumenty publikowane w Serwisie przez Sport8 mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami
 • §7 Zmiany Polityki Prywatności
   
 1. Labshop.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@labshop.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 09-11-2020

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl